Η ASPROKAT, πρωτοπόρος στο χώρο της προκατασκευής, πιστοποιήθηκε με το ISO 9001/2000 επιβεβαιώνοντας και τυπικά την ισχύ της και την εγγυημένη ποιότητα των παραγμένων
Faq

Συχνές
ερωτήσεις και απαντήσεις
Εισάγετε το e-mail σας για να εγγραφείται στο newsletter μας και στην ηλεκτρονική μορφή του Οικεία Γη.
>>
 
 
Τοποθεσία εγκαταστάσεων
Ποιότητα

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της διαρκούς  προσπάθειας που καταβάλλει να προσφέρει προϊόν υψηλής και σταθερής ποιότητας, διατηρεί στις εγκαταστάσεις της ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο, όπου διεξάγονται καθημερινοί έλεγχοι των πρώτων υλών.

 

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Ελέγχου Ποιότητας. Oι έλεγχοι διεξάγονται καθημερινά και αφορούν την κοκκομετρία των αδρανών υλικών, τον προσδιορισμό της παιπάλης στην άμμο, προσδιορισμό υγρασίας αδρανών υλικών καθώς και τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του παραγόμενου σκυροδέματος. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίζεται ο αρχικός και τελικός  χρόνος πήξης του τσιμεντοπολτού, η φαινόμενη πυκνότητα και η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει διαρκής συνεργασία (συνθέσεις σκυροδέματος, μηνιαία πυρηνοληψία, χημική ανάλυση νερού μείξεως)  με εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο (ERGOTEST) σκυροδέματος  και ότι τα προαναφερθέντα  όργανα διακριβώνονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από εξωτερικό εργαστήριο μετρολογίας (METROLOGY, GLOBETECH). Επίσης τηρείται Μητρώο Αντοχών Σκυροδέματος (ενημερώνεται καθημερινά και είναι θεωρημένο από το ΚΕΔΕ), καμπύλες Χκιν3, Χκιν36 και αρχείο πιστοποιητικών ποιότητας οπλισμού, τσιμέντου και προσμίκτων. Τα παραπάνω στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Όροι χρήσης | Asprokat S.A.